Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
7.mar, 2018 Zmluva 006/2018 Zmluva na prenájom miesta na umiestnenie reklamného pútača
22.máj, 2019 Zmluva 006/2019 Zmluva o dielo - 44/2019 LVS LVS
17.jan, 2020 Faktúra 006/2020 Dotlač kalendárov 2020 115,99 FORK SK
12.jún, 2020 Zmluva 006/2020 Zmluva o nájme a prevádzkovaní verejného vodovodu - LVS
4.máj, 2018 Faktúra 0069/2018 Oprava verejného osvetlenia v obci 50,00 Roman Straka
17.jan, 2017 Faktúra 007/2017 Pečať rozvoja obcí 265,20 NISSR
19.jan, 2018 Faktúra 007/2018 Značky Zákaz státia 192,00 Značky s.r.o.
7.máj, 2018 Zmluva 007/2018 Dodatok k zmluve č.082015/IS COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
13.jún, 2019 Zmluva 007/2019 Kúpna zmluva KN-C387/7, KN-C387/8 388,40
22.jan, 2020 Faktúra 007/2020 Geodetické práce - situačný plán 15,00 J. Ďuriš
17.jún, 2020 Zmluva 007/2020 Zmluva o zriadení vecného bremena č.52/2020
6.feb, 2017 Zmluva 008/2017 Kúpno predajná zmluva - garáž na pozemku KN-C 343/16 1100,00 Stanislav Stupka
18.jan, 2017 Faktúra 008/2017 VPP úrazové poistenie 16,25 Komunálna poisťovňa
2.feb, 2018 Faktúra 008/2018 Záloha plynu KD 107,00 SPP
14.máj, 2018 Zmluva 008/2018 Mandátna zmluva o obstaraní náležitostí investora 600,00 Ekostaving, s.r.o.
17.júl, 2019 Zmluva 008/2019 Kúpna zmluva KN-C387/9 850,77
24.jan, 2020 Faktúra 008/2020 Tabuľky psy 504,00 Značky s.r.o.
17.jún, 2020 Zmluva 008/2020 Kúpna zmluva č.50/2020 7442,02
9.máj, 2017 Zmluva 009/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/L/1,2 300,- EUR Žlinský samosprávny kraj
19.jan, 2017 Faktúra 009/2017 Záloha plynu KD 1/2017 108,00 SPP Žilina

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.