Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
29.júl, 2019 Zmluva 009/2019 Zmluva o pripojení na distribučnú sieť - plyn 216,36
27.jan, 2020 Faktúra 009/2020 Pohľadnice obce Liptovský Ondrej 146,40 CBS s.r.o.
9.júl, 2020 Zmluva 009/2020 Kúpna zmluva - pozemky
3.feb, 2020 Zmluva 009/2020 Zmluva o zabezpečení zberu triedeného odpadu
6.feb, 2015 Zmluva 01/2015 Kúpa hasičskej striekačky 5400,00 Lacko Tibor
10.jan, 2016 Faktúra 01/2016 Človek človeku členský príspevok rok 2016 23,96 Človek človeku Banská Bystrica
23.feb, 2016 Zmluva 01/2016 Zmluva o dielo - kamerový systém 99120 Slovanet a.s., Bratislava
2.máj, 2019 Faktúra 01/2019 Webhosting IMAXEX - start 2019 33,00 € IMAFEX LM spol. s.r.o
11.júl, 2017 Zmluva 010/2017 Zmluva o zriadení vecného bremena SPP distribúcia, a.s.
19.jan, 2017 Faktúra 010/2017 CD súbory správne poplatky, dane 376,00 SOTAC Košice
24.jan, 2018 Faktúra 010/2018 Ext. mapa Západné Tatry 178,83 VKÚ Harmanec
25.jún, 2018 Zmluva 010/2018 Zmluva o výpožičke podperných bodov 0
16.aug, 2019 Zmluva 010/2019 Zmluva o službách 300,- OPEN DOOR s.r.o.
28.jan, 2020 Faktúra 010/2020 Tabuľa - Príroda nie je smetisko 80,00 Alena Ajuša Kabzanova
10.aug, 2017 Zmluva 011/2017 Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu
27.jan, 2017 Faktúra 011/2017 Poistenie požiarnickej Avie 130,00 Komunálna poisťovňa
24.jan, 2018 Faktúra 011/2018 Vyhotovenie polohopisu a výškopisu 250,00 J. Ďuriš
25.jún, 2018 Zmluva 011/2018 Dohoda o spolupráci s SSD 0
26.aug, 2019 Zmluva 011/2019 Nájomná zmluva na časti obecného pozemku 22,40 EUR/rok
3.feb, 2020 Faktúra 011/2020 Záloha plyn KD 81,00 SPP

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.