Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
6.nov, 2018 Zmluva 017/2018 Príspevok na autobusovú dopravu 33,19 ARRIVA Liorbus
6.nov, 2018 Faktúra 0196/2018 Drvič konárov 779,- MERKUR Slovakia
5.nov, 2018 Faktúra 0193/2018 Záloha plyn 11/2018 KD 88,- SPP
5.nov, 2018 Faktúra 0191/2018 Administrácia obecnej WEB stránky 300,00 webidenty s.r.o.
5.nov, 2018 Faktúra 0194/2018 Autobusová doprava - zájazd Poľsko 298,13 MiMi Peter Mitrenga
5.nov, 2018 Faktúra 0192/2018 Telefónny poplatok - mobil 47,80 O2 Slovakia
31.okt, 2018 Faktúra 0190/2018 Zákon o obecnom zriadení s komentármi 22,00 EUROKODEX sro
26.okt, 2018 Faktúra 0187/2018 Vytýčenie stavby vodojemu 65,00 Jaroslav Ďuriš
26.okt, 2018 Faktúra 0188/2018 Oprava verejného osvetlenia v obci plošinou 50,00 Roman Straka
26.okt, 2018 Faktúra 0189/2018 Cestná doprava - uloženie odpadu 531,12 TRIMA Stavebniny
23.okt, 2018 Faktúra 0186/2018 Spracovanie p. žiadosti o NFP kanal. IB v Okružline 720,00 VERITON
22.okt, 2018 Faktúra 0185/2018 Poistenie Avia PO 130,00 Komunálna poisťovňa
19.okt, 2018 Faktúra 0184/2018 Deň úcty starších - papierové tašky dôchodcom 164,00 LIMPO
15.okt, 2018 Faktúra 0183/2018 Oprava verejného osvetlenia v obci plošinou 50,00 Roman Straka
15.okt, 2018 Faktúra 0181/2018 Vývoz TKO 308,02 VPS
15.okt, 2018 Faktúra 0182/2018 Vytyčovanie kábla v lokalite Okružlina 117,47 Stredoslovenská distribúcia
10.okt, 2018 Faktúra 0180/2018 Deň úcty starších - figúrky dôchodcom 550,80 CBA VEREX
6.okt, 2018 Zmluva 016/2018 Dodatok k zmluve o dielo č, 121/17/067 4 050,00 EUR s DPH Cestné stavby
5.okt, 2018 Faktúra 0177/2018 Dopravné služby 9/2018 39,83 ARRIVA
5.okt, 2018 Faktúra 0178/2018 Dopravné služby 9/2018 11,95 ARRIVA sro

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.