Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
19.sep, 2019 Faktúra 163/2019 Vitrína 261,97 REMOS s.r.o.
18.sep, 2019 Objednávka 029/2019 Projektová dokumentácia 18 000,- EUR APER s.r.o.
17.sep, 2019 Zmluva 1/09/2019 Zmluva o dielo č.1/09/2019 18000,- APER s.r.o, Podtatranského 1764/61, L. Mikuláš
16.sep, 2019 Faktúra 159/2019 Porealizačné zameranie kanalizácie Okružlina 115,- J. Ďuriš
16.sep, 2019 Faktúra 160/2019 Uloženie odpadu 11,96 VPS a.s.
16.sep, 2019 Faktúra 157/2019 Právne veci - priestupky 80,- JUDr. M. Uličný
16.sep, 2019 Faktúra 161/2019 Vývoz TKO 585,35 VPS a.s.
16.sep, 2019 Faktúra 158/2019 Projektová dokumentácia - doplnok a zmena 840,- EURO AQUA LT s.r.o.
16.sep, 2019 Faktúra 162/2019 Knihy do knižnice 103,57 Knihy pre každého
13.sep, 2019 Faktúra 156/2019 Autobusová doprava TJ - Dubová 144,- MIMI Mitrenga
9.sep, 2019 Faktúra 155/2019 Obedy dôchodci 08/2019 180,36 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
9.sep, 2019 Faktúra 154/2019 Telefónny poplatok - pevná linka 17,- Slovak Telekom a.s.
6.sep, 2019 Faktúra 152/2019 Vytýčenie kábla - Okružlina 81,55 Stredoslovenská distribúcia a.s.
6.sep, 2019 Faktúra 153/2019 Dopravné služby 8/2019 59,83 ARRIVA s.r.o.
5.sep, 2019 Faktúra 150/2019 SW TENDER net 180,- TENDER net s.r.o.
5.sep, 2019 Faktúra 151/2019 Telefónny poplatok - mobil 48,70 O2 Slovakia
4.sep, 2019 Zmluva 012/2019 Dodatok k zmluve zo dňa 17.07.2019
3.sep, 2019 Faktúra 146/2019 Frézovanie 360,- Cestné Stavby
3.sep, 2019 Faktúra 147/2019 Záloha plyn 9/2019 KD 14,- SPP
2.sep, 2019 Objednávka 030/2019 Práce strojmi na zrovnaní odpadovej zeminy - Okružlina JAPETEK s.r.o.

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.