Dňa 1. augusta 2012 bola ukončená "Rekonštrukcia chodníka v obci Liptovský Ondrej". Projekt bol zrealizovaný obcou v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja Horného Liptova do roku 2015 a a podporený z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013.

Rekonštrukcia chodníkov naväzuje na projekt "Cyklotrasa Liptovský Ondrej - Žiarska dolina". 
Liptovský Ondrej patrí z hľadiska regionalizácie cestovného ruchu medzi regióny s medzinárodným významom s vysokým potenciálom pre letnú aj zimnú turistiku. Napriek tomuto potenciálu absentujú v celom regióne značkované cyklotrasy. Cyklisti využívajú existujúcu sieť ciest a komunikácií živelne, čo nevyhovuje hlavne požiadavkám bezpečnosti, spoľahlivej orientácie a štandardov vybavenia takýchto cyklotrás. Vybraná trasa v letnom období dlhodobo rekreačne využívaná s vysokou frekvenciou cyklistov. Okrem cyklistov sa po miestnej komunikácii pohybuje aj veľa automobilov a chodcov. V časti, kde sa realizoval projekt, sa nachádzajú aj historické pamiatky - r.k. kostol, kúria Andreanských, kostol e.a.v. cirkvi a tiež ubytovacie zariadenia, obchod, pekáreň, pohostinstvo. 
Realizáciou úpravy chodníkov sa zlepší už spomínaná bezpečnosť, ale aj vzhľad staršej časti obce Liptovský Ondrej čo prispeje k tomu, aby sa turisti, cyklisti ale aj náhodní návštevníci vracali do našej obce. 

Odkaz na reportáž z výstavby :   http://www.youtube.com/watch?v=baLyM9yWD5Q

"A" - od pekárne až za kostol e.a.v. cirkvi v dĺžke 229,1 m
"A" - od pekárne až za kostol e.a.v. cirkvi v dĺžke 229,1 m
"A" - od pekárne až za kostol e.a.v. cirkvi v dĺžke 229,1 m
"A" - od pekárne až za kostol e.a.v. cirkvi v dĺžke 229,1 m
"B" - od kostola e.a.v. cirkvi po kostol r.k. cirkvi v dĺžke 227,5 m
"B" - od kostola e.a.v. cirkvi po kostol r.k. cirkvi v dĺžke 227,5 m
"B" - od kostola e.a.v. cirkvi po kostol r.k. cirkvi v dĺžke 227,5 m
"B" - od kostola e.a.v. cirkvi po kostol r.k. cirkvi v dĺžke 227,5 m