Dňa 25.12.2017 o 18:00 hod. odohral ochotnícky divadelný súbor divadelnú hru od Ferka Urbánka: Náš pán ujo. Je to veselohra v troch dejstvách z dedinského prostredia. Dňa 5.1.2018 o 17:45 hod. bola odohraná repríza tejto divadelnej hry.
2017 Nas pan ujo