Divadelní Ochotníci z Liptovského Ondreja odohrali divadelnú hru: STRAŠIDLO od Ferka Urbánka. Je to veselohra z dedinského prostredia. Hra bola odohraná v dňoch: 22.decembra 2018 o 16:00 hod. - Generálna skúška, 25.decembera 2018 o 17:30 hod. - PREMIÉRA, 5. januára 2019 o 17:00 hod. - repríza.
2018 Strašidlo
2018 Strašidlo
2018 Strašidlo
2018 Strašidlo
2018 Strašidlo
2018 Strašidlo
2018 Strašidlo
2018 Strašidlo
2018 Strašidlo
2018 Strašidlo
2018 Strašidlo
2018 Strašidlo
2018 Strašidlo
2018 Strašidlo
2018 Strašidlo
2018 Strašidlo
2018 Strašidlo
2018 Strašidlo
2018 Strašidlo
2018 Strašidlo
2018 Strašidlo