AG testovanie v Liptovskom Ondreji dňa 19.2.2021
Príloha dokumenty: