Aktuálne dianie v našej obci

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriky dňa 09.06.2021

Dňa 09.06.2021 od 07:30 hod. do 16:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny v obci Liptovský Ondrej, z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Otvoriť príspevok

Certifikát za množstvo triadeného odpadu za rok 2020

Otvoriť príspevok

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ dňa 28.05.2021 o 19:00 hod. v kancelárii starostu obce. Program OZ v prílohe. V prílohe aj vyjadrenie audítora k ročne účtovnej...

Otvoriť príspevok

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 19.05.2021 a 21.05.2021

v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od...

Otvoriť príspevok

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne od: 12.05.2021 08:00 do: 12.05.2021 14:00 v obci

Podrobnosti o obmedzení a prerušení distribúcie elektriny sú uvedené v prílohe.. s pozdravom Dispečing prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská...

Otvoriť príspevok

Stránky

Poloha obce

Slovenská republika, okres Liptovský Mikuláš