Aktuálne dianie v našej obci

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 25.06.2021 o 19:00 hod. obce Liptovský Ondrej.

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 25.06.2021 o 19:00 hod. v kancelárii starostu obce Liptovský Ondrej.

Otvoriť príspevok

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

v prílohe - oznámenie o vyhlásení Času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom...

Otvoriť príspevok

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriky dňa 09.06.2021

Dňa 09.06.2021 od 07:30 hod. do 16:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny v obci Liptovský Ondrej, z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Otvoriť príspevok

Certifikát za množstvo triadeného odpadu za rok 2020

Otvoriť príspevok

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ dňa 28.05.2021 o 19:00 hod. v kancelárii starostu obce. Program OZ v prílohe. V prílohe aj vyjadrenie audítora k ročne účtovnej...

Otvoriť príspevok

Stránky

Poloha obce

Slovenská republika, okres Liptovský Mikuláš