Aktuálne dianie v našej obci

Dodatok č.1 k VZN 1/2018 o miestnom poplatku a za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Aktualizované 20.12.2021 z dôvodu úpravy preklepu Uverejnené 15.12.2021 Na OZ konanom dňa 15.12.2021 bol poslancami OZ jednohlasne prijatý (4 za, prítomní 4)...

Otvoriť príspevok

Očkovacia kampaň Žilinského kraja

Očkovacia kampaň Žilinského kraja od soboty 11.12.2021. Vianočná kampaň na očkovanie v nemocnici Liptovský Mikuláš v čase od 7:00 - 12:00 hod. Bližšie informácie v...

Otvoriť príspevok

Príde Sv. Mikuláš

POZOR !!! Dňa 5.12.2021 v nedeľu o 14:00 hod. bude chodiť Sv. Mikuláš aj v Liptovskom Ondreji. Obdaruje všetky deti od 1. roka do 10 rokov (vrátane) balíčkami.

Otvoriť príspevok

R O Z H O D N U T I E ( STAVEBNÉ POVOLENIE - VEREJNÁ VYHLÁŠKA )

R O Z H O D N U T I E ( STAVEBNÉ POVOLENIE - VEREJNÁ VYHLÁŠKA )

Otvoriť príspevok

Návrh Dodatku č.1 ku VZN 1/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Aktualizované 20.12.2021 z dôvodu úpravy preklepu Uverejnené 1.12.2021 Návrh dodatku č.1/2021 všeobecne záväzného nariadenia č.1/2018 o miestnom poplatku za...

Otvoriť príspevok

Stránky

Poloha obce

Slovenská republika, okres Liptovský Mikuláš