Aktuálne dianie v našej obci

Plán rozvoja verejných vodovodov pre územie Žilinského kraja

Plán rozvoja verejných vodovodov pre územie Žilinského kraja

Otvoriť príspevok

VÝROČNÁ SPRÁVA OBCE LIPTOVSKÝ ONDREJ za rok 2019

VÝROČNÁ SPRÁVA OBCE LIPTOVSKÝ ONDREJ za rok 2019

Otvoriť príspevok

Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 1. júla 2020,

Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 1. júla 2020, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 77/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení...

Otvoriť príspevok

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ dňa 26.6.2020

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ dňa 26.6.2020 o 19:00 hod. Program zasadnutia v prílohe.

Otvoriť príspevok

Zverejnenie osobitného zreteľu

Obec Liptovský Ondrej zverejňuje zámer prenajať ako prípad hodný osobitného zreteľa - ostatné údaje v prílohe.

Otvoriť príspevok

Stránky

Poloha obce

Slovenská republika, okres Liptovský Mikuláš