Aktuálne dianie v našej obci

Domáca opatrovateľská služba

Propagačný materiál

Otvoriť príspevok

Programový rozpočet obce Liptovský Ondrej na roky 2020 - 2022

Programový rozpočet obce Liptovský Ondrej na roky 2020-2022

Otvoriť príspevok

VZN o poskytovaní sociálnych služieb

VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb

Otvoriť príspevok

Programový rozpočet obce Liptovský Ondrej

Programový rozpočet na roky 2020-2022

Otvoriť príspevok

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ dňa 29.11.2019 o 18:00 hod. Program v prílohe.

Otvoriť príspevok

Stránky

Poloha obce

Slovenská republika, okres Liptovský Mikuláš