Aktuálne dianie v našej obci

Očkovanie proti COVID-19 v obci Liptovský Ondrej 30.11.2021

Oznamujeme Vám, že očkovanie proti COVID-19 sa uskutoční dňa 30.11.2021 (t.j. utorok) od 15:00 hod. do 17:00 hod. v kultúrnom dome v Liptovskom Ondreji. Bližie...

Otvoriť príspevok

Programový rozpočet obce na roky 2022-2024

Programový rozpočet obce Liptovský Ondrej na roky 2022 - 2024. Podrobne v prílohe.

Otvoriť príspevok

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania

Oznámenie ( VEREJNÁ VYHLÁŠKA ) o začatí spojeného územného a stavebného konania, nariadenie ústneho pojednávania s miestnym šetrením. Ústne pojednávanie s miestnym...

Otvoriť príspevok

Dohoda21/22/010/33 o pomoci v hmotnej núdzi Úrad PSVR

Otvoriť príspevok

Pozvánka na OZ dňa 29.10.2021

Pozvánka na OZ dňa 29.10.2021 o 19:00 hod. v kancelárii starostu obce. Program zasadania v prílohe.

Otvoriť príspevok

Stránky

Poloha obce

Slovenská republika, okres Liptovský Mikuláš