Aktuálne dianie v našej obci

Nahlásenie stavu vodomeru - samoodpočet do 15.1.2021

na základe rozhodnutia č. 0031/2020/V z 11. decembra 2020 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví stanovil cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou...

Otvoriť príspevok

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Otvoriť príspevok

Obecny kanal na Youtube

Obec zriadila na www.youtube.com svoj kanál -. Obec Liptovský Ondrej. Na ňom budeme postupne uverejňovať obecné videá. Postupne budeme zverejňovať aj záznamy z divadiel...

Otvoriť príspevok

ECAV Liptovský Ondrej na Youtube

Služby Božie počas korona krízy môžete sledovať na www.youtube.com - ECAV Liptovský Ondrej

Otvoriť príspevok

SSE online služby

Elektrická prípojka sa už dá vybaviť rýchlejšie a bez papierov. SSD spustila nové online služby Žiadne tlačenie a vypisovanie papierových formulárov, žiadne státie v...

Otvoriť príspevok

Stránky

Poloha obce

Slovenská republika, okres Liptovský Mikuláš