Aktuálne dianie v našej obci

Rozhodnutie o stavbe

Návrh na územné rozhodnutie o umiestnení stavby "Liptovský Ondrej - NNK Borsík, Halondžiak, SO 01- NN vedenie kánlové

Otvoriť príspevok

Ponuka na prenájom obecného pozemku

Obec Liptovský Ondrej má zámer prenajať pozemok p.č. 911 o výmere 15 974m2. Lehota na predkladanie ponúk končí dňa 01.08.2017 o 12:00 hod. Ďalšie informácie o...

Otvoriť príspevok

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 30.06.2017 o 19:00 hod v kancelárii obecného úradu

Otvoriť príspevok

SENIORI, ZVÝŠTE OBOZRETNOSŤ...!

V uplynulých týždňoch polícia v Liptovskom Mikuláši zaznamenala 2 prípady krádeží u seniorov. Páchatelia obete kontaktovali osobne. Preto polícia vyzýva najmä seniorov...

Otvoriť príspevok

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Prerušenie dodávky elektriny v termínoch https://www.viagrasansordonnancefr.com/ 9.6 .2017 pre plánované práce na zariadeniach distribučnej sústavy. Jednotlivé...

Otvoriť príspevok

Stránky

Poloha obce

Slovenská republika, okres Liptovský Mikuláš