Aktuálne dianie v našej obci

Verejná vyhláška - rozhodnutie-izolácia v domácom prostredí

Všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, Žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dni alebo zamestnaním na území Slovenskej republiky...

Otvoriť príspevok

Verejná vyhláška - rozhodnutie-zákaz hromadných podujatí

podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č.355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať' a usporadúvať...

Otvoriť príspevok

Potvrdenia a výpisy ktoré nemusíte žiadať

Otvoriť príspevok

Verejná vyhláška Úrad verejného zdravotníctva SR - rozhodnutie

Verejná vyhláška Úrad verejného zdravotníctva SR - rozhodnutie

Otvoriť príspevok

Usmernenie hlavného hygienika S R v súvislosti s ochorením COVID-19

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

Otvoriť príspevok

Stránky

Poloha obce

Slovenská republika, okres Liptovský Mikuláš