Aktuálne dianie v našej obci

Plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Liptovský Ondrej

Plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Liptovský Ondrej dňa 28.4.2017 o 19:00 hod.

Otvoriť príspevok

Separovaný zber

Návod, čo dávať do nádob na zber separovaného odpadu.

Otvoriť príspevok

Darujte 2% zdane

Ďakujeme, že nás podporíte 2% - ami zo svojich daní. Telovýchovná jednota Liptovský Ondrej.

Otvoriť príspevok

LVS - cenník vodné - stočné

Cenník LVS Cena za výrobu levitra 10mg online a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou od 1.1.2017 do...

Otvoriť príspevok

Protipovodňová ochrana na vodnom toku v k.ú. obce Liptovský Ondrej

Protipovodňová ochrana na vodnom toku v k.ú. obce Liptovský Ondrej Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť ElA Činnost': 10.7 Objekty protipovodnovej ochrany...

Otvoriť príspevok

Stránky

Poloha obce

Slovenská republika, okres Liptovský Mikuláš