Aktuálne dianie v našej obci

2016 Statky zmätky

Repríza divadelnej hry Statky - zmätky od J.G. Tajovského, odohraná miestnym ochotníckym divadelným súborom Dňa 7. januára 2017 o 14:00 hod.

Otvoriť príspevok

Statky zmätky

Miestne osvetové stredisko a ochotnícky divadelný súbor Vás pozýva na divadelnú hru, Statky zmätky od Jozefa Gregora Tajovského. Po nej bude tanečná zábava.

Otvoriť príspevok

MIKULÁŠ, ČO NÁM DÁŠ ?

Klub žien pozýva deti na stretnutie so Svätým Mikulášom v kultúrnom dome v Liptovskom Ondreji. O 16:00 hod. Sv. Mikuláš rozsvieti stromček pred obecným úradom a v...

Otvoriť príspevok

ADVENTNÝ ORGANOVÝ KONCERT

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Ondrej, Vás srdečne pozýva na ADVENTNÝ ORGANOVÝ KONCERT, dňa 4. decembra 2016, o 18:00 hodine, ktorý sa koná v evanjelickom...

Otvoriť príspevok

Na Ondreja v Ondreji

Obecné zastupitelstvo a starosta obce Liptovský Ondrej Vás pozýva na Ondrejánsku kapustnicu dňa 26.11.2016 o 16:00 hod. do kultúrneho domu v Lipt. Ondreji. Program od...

Otvoriť príspevok

Stránky

Poloha obce

Slovenská republika, okres Liptovský Mikuláš