Aktuálne dianie v našej obci

MIKULÁŠ, ČO NÁM DÁŠ ?

Klub žien pozýva deti na stretnutie so Svätým Mikulášom v kultúrnom dome v Liptovskom Ondreji. O 16:00 hod. Sv. Mikuláš rozsvieti stromček pred obecným úradom a v...

Otvoriť príspevok

ADVENTNÝ ORGANOVÝ KONCERT

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Ondrej, Vás srdečne pozýva na ADVENTNÝ ORGANOVÝ KONCERT, dňa 4. decembra 2016, o 18:00 hodine, ktorý sa koná v evanjelickom...

Otvoriť príspevok

Na Ondreja v Ondreji

Obecné zastupitelstvo a starosta obce Liptovský Ondrej Vás pozýva na Ondrejánsku kapustnicu dňa 26.11.2016 o 16:00 hod. do kultúrneho domu v Lipt. Ondreji. Program od...

Otvoriť príspevok

Október - mesiac úcty k starším

Obec Liptovský Ondrej Vás pozýva dňa 20.11.2016 o 14:00 na akciu konanú v dome kultúry pri príležitosti mesiaca úcty k starším.

Otvoriť príspevok

Oslavy výročia SNP

Otvoriť príspevok

Stránky

Poloha obce

Slovenská republika, okres Liptovský Mikuláš