V súvislosti s prebiehajúcim asistovaným sčítaním obyvateľov 2021 a možnou protiprávnou činnosťou (podvodnými konaniami), ktorá, v tejto súvislosti, môže byť páchaná najmä na senioroch. V prílohe sú infoletáky (v slovenskom a rómskom jazyku) pre obyvateľov a popis ako zistiť, či sa nejedná o podvod.