Ďalšie opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia týkajúce sa Bohoslužieb, štátna karanténa, prírodné a umelé kúpaliská podľa, telovýchovnošportové zariadenia, zariadenia starostlivosti o ľudské telo, zariadenia pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku fitness centrá, prevádzky zábavného charakteru, ktorými sú napríklad kasína, kiná a iné prevádzky voľnočasového charakteru; rekondičné pobyty.