Ďalšie opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - nosenie rúšok.
Príloha dokumenty: