PZ "BARANEC" oznamuje, fyzickým osobám – vlastníkom poľovných pozemkov v poľovnom revíri „BARANEC“, že z dôvodu aktuálnych epidemiologických opatrení proti šíreniu ochorenia COVID 19 bude vyplácať finančné náhrady za užívanie poľovného revíru „BARANEC“ za rok 2020 v náhradnom termíne, ktorý bude zverejnený na úradných tabuliach obcí (k.ú. Beňadiková, Jamník, Jakubovany, Liptovský Ondrej, Konská, Uhorská Ves).