STAROSTA OBCE LIPTOVSKÝ ONDREJ,

vyhlasuje fotografickú súťaž:

FOTKY (Z) OBCE LIPTOVSKÝ ONDREJ

Víťazné fotografie budú uverejnené v obecnom kalendári v roku 2022.

Podmienky súťaže v prílohe.