Orálna vakcinácia líšok proti besnote - jarná kampaň - oznámenie a poučenie - v prílohe.
Príloha dokumenty: