Číslo dokument: 
002/2019
Typ: 
Zmluva
Názov objednávateľa: 
Obec Liptovský Ondrej
Názov dodávateľa: 
Súkromná osoba - Kúpna zmluva na pozemok p.č. KN-C 366/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 33m2
Adresa dodávateľa: 
Liptovský Ondrej
Dátum zverejnenia: 
8.jan, 2019
Suma: 
2 281,05 EUR
Dokument: