MANUÁL PRE DOMÁCNOSŤ PRI ochorení COVID-19 variant omikron - príloha