Klub žien pozýva deti na stretnutie so Svätým Mikulášom v kultúrnom dome v Liptovskom Ondreji.

O 16:00 hod. Sv. Mikuláš rozsvieti stromček pred obecným úradom a v kultúrnom dome odovzdá balíčky deťom. Po odovzdaní balíčkov sa deti zabavia na diskotéke.

Cena balíčka je 2,- EUR.

Mikuláš 2015