SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Kríž

V utorok 01.11.2022 sa na obecnom cintoríne v Liptovskom Ondreji, za prítomnosti evanjelickej farárky v Liptovskom Ondreji Mgr. Kataríny Hudákovej, rím.kat. kňaza v Liptovskom Jáne Mgr. Petera Kvašňáka, starostu obce Liptovský Ondrej Ľuboša Žubora a miestnych obyvateľov, uskutočnilo ekumenické posvätenie novopostaveného kríža.

Posviacku slovom Božím z 1. listu apoštola Pavla Korintským 1,18 vykonala evanjelická farárka, ktorá uviedla, že kedysi sa kríž považoval za potupný znak, pretože na ňom hroznou smrťou zomierali zločinci, no dnes je naopak symbolom nádeje a spásy, pretože na ňom Pán Ježiš Kristu svojou smrťou vydobil večný život pre všetkých veriacich ľudí. Kríž bol následne posvätený aj katolíckym kňazom a po spoločnom zaspievaní niekoľkých piesní bolo stretnutie ukončené.    

Nový kríž na obecnom cintoríne je postavený z nehrdzavejúcej ocele, má výšku 9 metrov, šírku 5,5 metra a v noci ho osvetľujú LED pásiky o spotrebe 100W, ktoré sú napájané z verejného osvetlenia. 

V budúcnosti by mali byť tieto svetlá napájané zo solárnych panelov. 

Veríme, že svetlo tohto kríža bude v týchto ťažkých časoch prinášať nádej a povzbudenie pre všetkých. 

Vysvätenie kríža
Vysvätenie krížaVysvätenie krížaVysvätenie krížaVysvätenie krížaVysvätenie krížaVysvätenie krížaVysvätenie krížaVysvätenie kríža
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Liptovský Ondrej je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7.00 - 12.00 - 13.00 - 15.00
  • Ut: Nestránkový deň
  • St: 7.00 - 12.00 - 13.00 - 17.00
  • Št: 7.00 - 12.00 - 13.00 - 15.00
  • Pi: 7.00 - 12.00