Divadelné predstavenia sa už hrávali v Liptovskom Ondreji začiatkom dvadsiateho storočia. Prvé predstavenie sa však datuje od roku 1910 divadelným predstavením s názvom Tri groše.

Po roku 1949 sa v tradícii divadelných predstavení pokračovalo pod vedením miestnych učiteľov a učiteliek. V 70-tych rokoch sa divadlá nehrávali, lebo kultúrny dom slúžil ako sklad obilia.

Obnovenie divadelných predstavení bolo až od roku 1981 pod vedením režiséra, ale aj herca, učiteľa Dušana Uličného staršieho. Raz do roka, pod jeho vedením, naštudujú ochotníci divadelnú hru ktorej premiéra býva na prvý sviatok vianočný.