Dobrý deň Dňa 9. až 11. apríla sa bude realizovať odpis plynu. Prosíme občanov, ktorí majú plynomer vonku, aby ho sprístupnili pre odpočtára. Občanov, ktorí majú plynomer v dome prosíme, aby stav takýchto plynomerov uviedli na miesto viditeľné z ulice - schránka, okno a pod. Občania, ktorí majú plynomer v byte nahlásia stav odpočtárovi telefonicky alebo SMS na číslo uvedené na výveske na bytovom dome. Stav nedostupného plynomeru je možné taktiež ohlásiť na pošte Michal Pristaš - operatívny zamestnanec pošty