Obec Liptovský Ondrej Vás pozýva dňa 20.11.2016 o 14:00 na akciu konanú v dome kultúry pri príležitosti mesiaca úcty k starším.