opakované predĺženie času trvania núdzového stavu - nariadenie vlády
Príloha dokumenty: