Nové opatrenie HH k povinnej štátnej karanténe a informácie k inteligentnej karanténe.