V stolnom kalendári sú prehodený vývoz smetí 9. a 16.2.22.
Príloha dokumenty: