Oznámenie o konaní volieb a výzva na predloženie kandidátky na členov poradného výboru a žiadostí na zapísanie do zoznamu voličov. Bližšie informácie a potrebné tlačivá sú v prílohe.
Príloha dokumenty: