Dňa 09.06.2021 od 07:30 hod. do 16:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny v obci Liptovský Ondrej, z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.
Oznámenie o prerušení dodávky elektriny