Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny, že v termíne od: 02.03.2021 07:45 do: 02.03.2021 13:45 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohe.
Príloha dokumenty: