Oznámenie ( VEREJNÁ VYHLÁŠKA ) o začatí spojeného územného a stavebného konania, nariadenie ústneho pojednávania s miestnym šetrením. Ústne pojednávanie s miestnym šetrením, sa uskutoční 29.11. 2021 o 9.30 hod. so zrazom pozvaných na Obecnom úrade v Liptovskom Ondreji. Bližšie informácie v prílohe.