Oznámenie o začatí stavebného konania "Prístupová komunikácia k obytnej zóne Okružlina Liptovský Ondrej."
Príloha dokumenty: