Informácia pre obyvateľov - cestujúcich o zmene prevádzky spojov. Cestovné poriadky aktuálne od 8.2.2021 sú zverejnené aj na webovej stránke našej spoločnosti: https://arriva.sk/liorbus a na stránke www.cp.sk a ubian.sk.
Príloha dokumenty: