Plán výstavby ďalších bytoviek - obytný okrsok v časti obce "Kruh". V prílohe ja situačný plán umiestnenia bytoviek.
Príloha dokumenty: