Povesť o tom, prečo sa naša dolina volá "Filištínska dolina"
Príloha dokumenty: