Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2021 o 18:00 hod. v kancelárii starostu. Program v prílohe.
Príloha dokumenty: