Pozvánka na OZ dňa 29.10.2021 o 19:00 hod. v kancelárii starostu obce. Program zasadania v prílohe.
Príloha dokumenty: