Pozvánka na riadne zasadnutie OZ, program zasadnutia je v prílohe.
Príloha dokumenty: