Pozvánka na riadne zasadanie OZ dňa 30.08.2019 o 19:30 hod. v kancelárii starostu obce.
Príloha dokumenty: