Pozvánka na OZ dňa 27.08.2021 o 19:00 hod v kancelárii starostu obce. Program zasadnutia OZ je v prílohe.