Pozvánka na riadne zasadnutie OZ dňa 25.9.2020 v kancelárii starostu.
Príloha dokumenty: