Pozvánka na riadne zasadnutie OZ dňa 30.07.2021 o 19:00 hod. v kancelárii starostu. Program OZ v prílohe.
Príloha dokumenty: