Pridelenie pečate za zásluhy rozvoja cialisfrance24.com obcí 2016
Pridelenie pečate za zásluhy rozvoja obcí 2016
Pridelenie pečate za zásluhy rozvoja obcí 2016 malá
Obec s predpokladom stabilného rozvoja
Obec s predpokladom stabilného rozvoja