Programový rozpočet obce Liptovský Ondrej na roky 2021-2023