Programový rozpočet obce Liptovský Ondrej na roky 2022 - 2024. Podrobne v prílohe.